Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Państwo,
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 824), klasy 48 Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie od 17 do 30 maja 2021 r. przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
Nauczanie hybrydowe polegać będzie na tym, że połowa klas uczy się w trybie stacjonarnym, a pozostałe oddziały mają w tym czasie nauczanie zdalne (platforma edukacyjna Google Classroom).
Od 31 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas uczą się już stacjonarnie.

Podczas nauki w tzw. systemie hybrydowym lekcje zdalne będą się rozpoczynały 5 minut później, aby nauczyciele zmieniający sale lekcyjne mieli możliwość zalogowania się do systemu.
Obowiązuje następujący czas trwania jednostek lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym:

1) 8.00 – 8.45
2) 8.55 – 9.40
3) 9.50 – 10.35
4) 10.45 – 11.30
5) 11.40 – 12.25
6) 12.45 – 13.30
7) 13.40 – 14.25
8) 14.35 – 15.20
9) 15.30 – 16.15

Plan nauczania hybrydowego dla uczniów klas 48 od 17 do 21 maja 2021 r.:

17.05.2021 r. (poniedziałek)
Zajęcia w formie stacjonarnej: klasa 4a, 4b, 4c, 5a, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e
Zajęcia w formie zdalnej: klasa 6a, 6b, 6c, 6d, 6e 

18.05.2021 r. (wtorek)
Zajęcia w formie stacjonarnej: 6a, 6b, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e
Zajęcia w formie zdalnej: 4a, 4b, 4c, 5a, 6c

19.05.2021 r. (środa)
Zajęcia w formie stacjonarnej: 4a, 4b, 4c, 6c, 7a, 7b, 7d, 7e
Zajęcia w formie zdalnej: 5a, 6a, 6b, 6d, 6e, 7c

20.05.2021 r. (czwartek)
Zajęcia w formie stacjonarnej: 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7c, 7e
Zajęcia w formie zdalnej: 4a, 4b, 4c, 7a, 7b, 7d

21.05.2021 r. (piątek)
Zajęcia w formie stacjonarnej: 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e
Zajęcia w formie zdalnej: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

Klasy 8a, 8b, 8c w dniach 17–21 maja realizują zajęcia zdalnie.
Klasy 13 w dniach 17–21 maja realizują zajęcia w formie stacjonarnej.

W dniach 252627 maja odbywają się egzaminy ósmoklasisty – uczniowie klas 1–7 mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, klasy 1–3 mają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.
Decyzją Dyrektora Szkoły 24 maja28 maja to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów.
Zarówno zajęcia w formie stacjonarnej, jak i w formie zdalnej będą prowadzone zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.
Stołówka szkolna w dniach 2428 maja nie wydaje uczniom obiadów.
Uczniowie uczestniczący w nauczaniu stacjonarnym w szkole w przestrzeniach wspólnych są zobowiązani do posiadania środków ochrony osobistej - maseczek.

Z poważaniem
Beata Tomaszczuk
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie

 

Szanowni Państwo,
informuję, że od 15.02.2021 r., w naszej szkole pełnią dyżury specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie: Pani Jagoda Bejster (psycholog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień), Pani Beata Kociubińska (pedagog), Pani Aneta Paszkiewicz (pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny), Pani Wiesława Moniakowska (logopeda, pedagog).
Specjaliści będą udzielać pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

HARMONOGRAM PRACY W PUNKCIE ZORGANIZOWANYM w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie

Codziennie
SALA nr 6A

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pani
Bejster 
Jagoda

Pani
Kociubińska Beata

Pani
Paszkiewicz
Aneta

Pani
Bejster
Jagoda

Pani Moniakowska
Wiesława

Godziny pracy 1300 – 1700

 

Z wyrazami szacunku
Beata Tomaszczuk
Dyrektor Szkoły

 

Lubelski Kurator Oświaty organizuje w roku szkolnym 2020/2021 we współpracy z LSCDN konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły organizacyjne zostały opisane w Regulaminie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego i innych dokumentach zamieszczonych poniżej.

REGULAMIN konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2020/2021
TERMINARZ eliminacji II i III etapu konkursów przedmiotowych
ZAKRESY WYMAGAŃ na poszczególnych etapach konkursów
ZARZĄDZENIE Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych

W Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie I etap konkursów przedmiotowych odbędzie się w dniach 12-26 października 2020 r., zgodnie z terminami zawartymi w poniższym harmonogramie.

HARMONOGRAM eliminacji szkolnych konkursów dla uczniów SP nr 8

Zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursach!

 

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie uprzejmie informuje, że w bieżącym roku szkolnym proponuje dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 60 zł i jednocześnie ogłasza kolejną edycję konkursu: 

Konkurs RR

 NAGRODA - refundacja składek w wysokości nawet do 30% wpłaconej kwoty!!!

Pieniądze te można wykorzystać wedle uznania wychowawcy, rodziców i uczniów danej klasy na wspólne przedsięwzięcia. Ich rozliczenie nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021 na podstawie rachunków dotyczących poniesionych wydatków. Udział poszczególnych klas w konkursie jest dobrowolny, ale na pewno warto!

Każda klasa otrzyma nagrodę pieniężną, jeżeli spełni poniższe warunki:

  1. Wychowawca klasy w terminie do 31.10.2020 r., dostarczy do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 informację zbiorczą za całą klasę o wysokości rocznych składek zadeklarowanych przez rodziców na fundusz Rady Rodziców.
  2. do 30 listopada 2020 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 30% sumy wniesionych składek.
  3. do 31 grudnia 2020 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 20% sumy wniesionych składek.
  4. do 31 stycznia 2021 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 10% sumy wniesionych składek.
  5. Decyduje data wpłaty w sekretariacie Szkoły lub na konto bankowe.

Mamy nadzieję, że Nasza propozycja umożliwi Państwu właściwe wykorzystanie środków funduszu Rady Rodziców na bezpośrednie potrzeby klasy.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie Szkoły, bądź na konto Rady Rodziców. Przy czym dokonując wpłaty na rachunek bankowy, należy dokładnie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, aby dana wpłata mogła być właściwie przypisana. Dane niezbędne do wpłaty:

 

Rada Rodziców SP nr 8 w Chełmie

ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm

Numer rachunku bankowego w Banku Pekao S.A.:

88 1240 2223 1111 0010 9958 7795

z dopiskiem:

Konkurs RR