Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Historia ZSO nr 8 nie jest zbyt długa, bowiem sięga roku 1982. Wtedy to, na mocy decyzji władz miejskich i oświatowych, powołano Szkołę Podstawową nr 8, której siedzibą stał się budynek przy ulicy Połanieckiej 10. Obowiązki dyrektora nowej placówki powierzono Pani Sabinie Stadnickiej.

W pierwszym roku nauki zapisanych było 898 uczniów, którzy uczyli się w 30 oddziałach od klas I - VIII. Oprócz tego funkcjonowały trzy klasy zerowe,a uczęszczało do nich 91 sześciolatków. Z roku na rok rozrastała się kadra nauczycieli i przybywało uczniów. Dla porównania: w roku szkolnym 1983/ 1984 zapisanych było 1306 uczniów w klasach I - VIII i 104 w klasach zerowych. W historii szkoły największa ilość uczniów przypadła na rok 1990/ 1991, bo aż 2367.

Warunki pracy w nowej szkole nie były najlepsze, ale nie zrażało to nikogo. Od razu rozpoczęły działalność różne organizacje. Powstał Związek Harcerstwa Polskiego, który liczył 26 drużyn, w tym 21 zuchowych. Utworzone zostało szkolne koło PCK, SKKT i TPPR. „Ruszyła” Liga Ochrony Przyrody, Spółdzielnia Uczniowska „Jutrzenka” oraz Szkolna Kasa Oszczędności. Dla potrzeb uczniów zaczęły funkcjonować koła przedmiotowe: języka polskiego, języka rosyjskiego, biologiczne, geograficzne, matematyczne, plastyczne, a nawet koło języka łacińskiego. Aby uczniowie mogli przybliżyć sobie taniec i muzykę ludową, powstało koło tańca ludowego. Nie zapomniano również o kulturze fizycznej. Utworzono dwie sekcje: w klasach III - IV – ogólnorozwojową z przygotowaniem do LA i w klasach VI - VII – piłkę ręczną, działające w obrębie Szkolnego Klubu Sportowego. Umożliwiały młodzieży rozwijanie sprawności fizycznej i trenowanie ulubionej dyscypliny. Wprawdzie sala gimnastyczna została oddana do użytku dopiero w listopadzie 1986 roku, jednak jej brak nikogo nie przerażał.

Nie ma szkoły bez biblioteki. W małej niepozornej salce, na półce prowizorycznego regału pojawiły się pierwsze książki. Warunki pracy były trudne, książek przybywało, a pomieszczenie stawało się za małe. Nadszedł wreszcie luty 1983 roku, a wraz z nim czas przeprowadzki do nowego lokalu biblioteki i czytelni, który zaskoczył wszystkich ciekawym rozwiązaniem architektonicznym. W porównaniu do ilości czytelników, książek było mało. Nikt nie rozdzierał z tego powodu szat, bo wszyscy optymistycznie patrzyli w przyszłość. Pani bibliotekarka robiła, co mogła. Efekty były widoczne, gdyż w drugim roku działalności placówki biblioteka liczyła 3885 książek i 2690 broszur. Obecnie znajduje się na jej stanie18 873 książek i 5394 broszury.

Do szczególnie doniosłego wydarzenia zaliczyć należy nadanie imienia szkole. W roku 1989 z inicjatywy absolwentów Liceum Pedagogicznego oraz na wniosek dyrektorów chełmskich szkół patronem „ósemki” został Bolesław Zygmunt Wirski – nauczyciel, propagator ruchu olimpijskiego, krzewiciel kultury fizycznej i sportu na Ziemi Chełmskiej.
W roku 2000 nasza placówka została przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z klasami sportowymi, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 6.

Od 2006 roku szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 8.