Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej oraz stworzenie warunków do nauki własnej, zabawy i rekreacji.

Zadania świetlicy szkolnej:

 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, zabawy i rekreacji.
 • Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.
 • Kształtowanie postaw społecznych podczas kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postępowania.
 • Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej.
 • Upowszechnianie zasad kultury osobistej.
 • Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania czasu wolnego, przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie.
 • Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz szkolnym rzecznikiem praw dziecka.

Dzieci rozwijają zainteresowania uczestnicząc w:

 • zajęciach plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie),
 • zajęciach o tematyce turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczej,
 • zajęciach z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • wycieczkach, konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
 • zajęciach integracyjnych,
 • grach i zabawach świetlicowych,
 • zajęciach umuzykalniających,
 • zajęciach czytelniczych,
 • zajęciach sportowych (gry i zabawy na świeżym powietrzu).